Vi upphandlar, analyserar och förändrar kundservice och försäljning.